Mesa do comercio local

A Mesa Local de Comercio do Concello de Pontevedra articúlase como un lugar de encontro, un foro de debate e participación onde terán voz e voto os representantes do comercio da cidade, dos consumidores, os representantes municipais e o propio Concello.

Xurde pola necesidade dunha coordinación entre a administración, os comerciantes e os consumidores no deseño e execución das políticas comerciais que lles afectan.

Obxectivos
Funcións
Composición