Setima Feira

QUE É SÉTIMA FEIRA

Sétima Feira é unha iniciativa promovida dende a Área de Promoción Económica do Concello de Pontevedra.

A idea é revitalizar o mercado e a rúa Serra convertendo a zona nun escenario comercial e cultural onde convivan moda, gastronomía, música, artes plásticas e animación; achegando un espazo a aquelas propostas creativas da cidade que buscan dar a coñecer o seu traballo.

Sétima Feira terá lugar no exterior do mercado de abastos de Pontevedra para a venda de produtos nos que se mesturan tradición e modernidade, asociados a valores como sostibilidade, estética, calidade, identidade e moi bo ambiente.

CANDO E ONDE SE CELEBRA E EN QUE HORARIOS

Sétima Feira celébrase o segundo sábado do mes en horario de 11.00 a 15.00 horas. O lugar de celebración será a zona do mercado de abastos; as actividades infantís realizaranse na planta superior do interior do mercado.

COMO PARTICIPAR EN SÉTIMA FEIRA

  1. Presentación de solicitude
  2. Selección
  3. Publicación admitidos/as
  4. Pago de taxas, presentación de Seguro de Responsabilidade Civil e documentación complementaria
  5. Celebración do mercado

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN ANEXA

2. SELECCIÓN

3. PUBLICACIÓN DAS PROPOSTAS ADMITIDAS

4. PAGO DE TAXAS, PRESENTACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

5. CELEBRACIÓN DO MERCADO

O incumprimento de calquera destas normas supón a exclusión inmediata da participación en Sétima Feira.

A organización resérvase o dereito de facer calquera modificación no mercado así como a anulación deste por cuestións de seguridade ou de forza maior.

No caso de que haxa previsión de chuvia, Sétima Feira organizarase na planta superior do mercado de abastos.

A participación no mercado Sétima Feira supón a cesión dos dereitos de difusión, divulgación e comunicación pública á organización deste, co fin exclusivo de publicidade e promoción do mercado ou da feira por medio de catálogos, folletos, páxina web ou calquera outro medio electrónico ou non, polo tempo necesario, nunca máis aló da vida do propio mercado.

As solicitudes de participación no Mercado da Sétima Feira quedan suspendidas ata novo aviso.